Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.6.150

Tytuł:

uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Harasiuki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-01-17
Organ wydający:Rada Gminy w Harasiukach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 6 pozycja: 150
Hasła:Dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.149

  uchwała nr XLVIII/241/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Harasiuki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1402

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Zaklików z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Zaklików.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.237

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Pysznica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.1514

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2440

  uchwała nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.149

  uchwała nr XLVIII/241/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Harasiuki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.148

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Fredropol z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.147

  uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/375/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach D. z 22 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.146

  uchwała nr IV/19/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Przeworsk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.145

  uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz szczegółowych warunków przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.