Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 13/2011 Starosty Wołowskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-22
Organ wydający:Starosta Wołowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 62 pozycja: 931
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE NR 13/2011 STAROSTY WOŁOWSKIEGO z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2011 Na podstawie art. 86 ust 7 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) ustalam: § 1. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2011, wyliczony zgodnie z art. 6 pkt. 15 w/w ustawy, odpowiednio: 1) w Placówkach Rodzinnych w Wołowie: - Placówka Rodzinna Nr 1 ? 2.102,10 - Placówka Rodzinna Nr 2 ? 2.042,10 - Placówka Rodzinna Nr 4 ? 2.102,76 2) w Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Godzięcinie, w tym: - w Placówce Socjalizacyjnej - 4.206,00 - w Placówce Interwencyjnej - 4.751,77 3) w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ?Wiosna?w Krzydlinie Małej: - w Placówce Socjalizacyjnej ? 2.946,66 - w Placówce Interwencyjnej ? 3.015,26 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Id: QTMEP-NKTSR-QSBUB-TDLIJ-XTHHE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 10/2009 Starosty Wołowskiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2011

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.660

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych Powiatu Średzkiego w roku 2011 oraz mieszkańca Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach w roku 2011

 • zarządzenie nr 12/2011 Starosty Strzelińskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Strzelińskiego

 • zarządzenie nr P.0050.80.2011 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Opieki "Szarotka" w Lubinie, w 2011 roku

 • zarządzenie nr 145/PM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Legnicy w 2011 roku.

 • zarządzenie nr 144/PM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie miasta Legnicy w 2011 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.