Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1127

Tytuł:

uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Brojce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-25
Organ wydający:Rada Gminy Brojce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 64 pozycja: 1127
Hasła:opłata adiacencka

UCHWAŁA NR V/27/2011 RADY GMINY BROJCE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651) Rada Gminy w Brojcach uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej, w wysokości 20% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dorota Berska

Id: HYXIM-MVOMK-GJIRP-XVAMJ-MTHQT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1910

  uchwała Nr LIX/498/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1596

  uchwała nr 285/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.16

  uchwała nr LXX/311/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/205/09 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. 2010.130.2488

  uchwała nr IV/31/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej , naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. 2012.1692

  uchwała nr XII/111/2012 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1126

  uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.1125

  informacja Nr GKI.7146.2.2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Stargard Szczeciński II półrocze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.1124

  informacja Nr GKI.7146.1.2011 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Stargard Szczeciński I półrocze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.1123

  obwieszczenie Nr 1/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.1122

  uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.