Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.64.2066

Tytuł:

uchwała nr III/24/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-27
Organ wydający:Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 64 pozycja: 2066
Hasła:statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3379

  uchwała nr 47/2012 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia powiatu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.881

  uchwała nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1256

  uchwała nr X/82/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4506

  uchwała nr XII/120/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.1998

  uchwała nr III/22/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2011.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.2065

  uchwała nr IV/44/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2064

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 6, Nr 8 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Zakrzew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2063

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radom z dnia 22 marca 2011r. do porozumienia z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 5 i Nr 23, w granicach administracyjnych Gminy Kowala

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2062

  porozumienie nr 10/WZS/P/24/2011 Gminy-Miasto Płock i Gminy Sierpc z dnia 16 marca 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2061

  uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.