Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 31/2011 Starosty Lubińskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo?wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w roku 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-28
Organ wydający:Starosta Lubiński
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 66 pozycja: 1028
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE NR 31/2011 STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo?wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w roku 2011. Na podstawie art. 86 ust. 7 oraz ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami), zarządzam co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w roku 2011 w wysokości: 1) 1 870,97 zł w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Lubinie, 2) 2 556,40 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Raszówce, 3) 2 375,71 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Składowicach, 4) 4 553,26 zł w Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Id: TFZPQ-HEFWE-MTQMB-RAIWZ-DNJYU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2009 r

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 8/2010 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Starosty Inowrocławski z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat inowrocławski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1933

  komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez powiat grodzki Poznań oraz działających na jego zlecenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1306

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w roku 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 29/2011 Starosty Głogowskiego z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnych Domach Dziecka w Głogowie przy ulicy Kosmonautów Polskich 10/1 i w Przedmościu przy ulicy Krzywej 7 prowadzonych przez Fundację im. Janusza Korczaka w Przedmościu na terenie Powiatu Głogowskiego w 2011r.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.234.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2011r. stwierdzające nieważność § 13 załącznika do uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.245.2011.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr VI/29 /2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.235.2011.MM2-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Złoty Stok

 • uchwała nr IV/21/2010 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.