Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.66.1229

Tytuł:

porozumienie Rady Gminy Sanok z dnia 23 sierpnia 2010r. zawarte w Sanoku pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Gminą Sanok w celu realizacji obowiązkowych zadań zapewniających warunki do utrzymania i eksploatacji urządzeń do odzysku odpadów komunalnych oraz utworzenia punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Sanok
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 66 pozycja: 1229
Hasła:Administracja
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.74.1319

  porozumienie Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12 maja 2011r. pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Gminą Sanok w sprawie zawarcia porozumienia w zakrsie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.1532

  porozumienie nr S.VI.0031.28.2011 Burmistrza Miasta Sanok zawarte w dniu 28 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Sanok w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.688

  uchwała nr XLII/326/09 Rady Miasta Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Sanoka obwodów głosowania do Parlamentu Europejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1857

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanok z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.505

  uchwała nr XXXIX/303/09 Rady Miasta Sanok z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Błonie - I" terenu położonego w dzielnicy Błonie m. Sanoka

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Sprawozdania o zużytym sprzęcie elektronicznym

  Firma sprowadzająca od producenta z Niemiec poniżej 10 sztuk części sprzętu elektronicznego w roku. Czy firma podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu

  Na czym polega praktycznie obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych dla przedsiębiorstw prowadzących handel detaliczny o powierzchni 500 m2? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.1228

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.1227

  uchwała nr 43/VII/2011 Rady Gminy Roźwienica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 24 lutego 2011 r. Nr 35/VI/2011 w sprawie poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.1226

  uchwała nr VII/43/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka o nazwie "Kosynierów I"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.1225

  uchwała nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?RYMANÓW?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.1224

  uchwała nr VII/80/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?RYMANÓW ZDRÓJ"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.