Logowanie

Tytuł:

ogłoszenie nr I/2011 WÓJTA GMINY JEMIELNO z dnia 14 marca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-30
Organ wydający:WÓJT GMINY JEMIELNO
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 68 pozycja: 1057
Hasła:czynsze
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Prezydenta Miasta Świdnica dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Świdnicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4627

  ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 28 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na terenie Gminy i Miasta Zduny

 • DZ. URZ. 2010.21.112

  zestawienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Oświęcim

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 19/2011 Burmistrza Ryk z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Ryki.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Pakości z dnia 18 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Charakterystyka umowy najmu

  Jakie istotne regulacje powinna zawierać umowa najmu i jakie występują praktyczne różnice pomiędzy najmem lokali mieszkalnych i najmem lokali użytkowych?

 • Umowa najmu lokalu niemieszkalnego

  Pragnę podpisać umowę najmu lokalu niemieszkalnego (pod działalność gospodarczą). Jaki kodeks i ustawy regulują czas najmu, wypowiedzenia, okresy najmu oznaczone i (...)

 • Regulowanie czynszu w TBS

  Czy po uwolnieniu czynszów (kiedy to nastąpi?) TBS-y będą mogły dyktować dowolne ceny czynszów za mieszkania czynszowe?

 • Ustawa o najmie lokali

  Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu (...)

 • Rejestr dotyczący wysokości czynszu regulowanego

  Ustawa o ochronie praw lokatorów... wskazuje, że czynsz wolny może być stosowany po 31 XII 2004 r., do tego czasu jednak właściciele lokali, którzy je wynajmują mają (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja Starosty Strzelińskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie modernizacji operatu opisowo ? kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanej dla fragmentu obrębu Ośno w gminie Wiązów powiat strzeliński (teren ograniczony działkami: 204, 207, 224, 199, 197/2, 196/6, 196/4, 196/3, 197/2, 204).

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2011r. o ponownym ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej Strzelinaw okręgu wyborczym nr 3 przeprowadzonym w dniu 20 marca 2011 r.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.227.2011.MS6-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr X/57/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.246.2011.JB6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 2 i ust. 3 uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Jelczu Laskowicach z dnia 25 lutego 2011 r. ?w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Jelcz ? Laskowice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.?

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.74.2011.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011r. stwierdzające nieważność: § 2 ust. 1 pkt 6, § 2 ust. 1 pkt 7, § 2 ust. 3, § 3 pkt 3, § 4 uchwały Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.