Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2161

Tytuł:

uchwała nr V/46/2011 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wierzbica.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-02
Organ wydający:Rada Gminy Wierzbica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 68 pozycja: 2161
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.990

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2906

  uchwała nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1228

  uchwała nr XLIX/346/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tyczyn oraz jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.2022

  uchwała nr XLIII/278/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2117

  uchwała nr XLVIII/242/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2160

  uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stoczek .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2159

  uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2158

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2157

  uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2156

  uchwała nr 590/32/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.