Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 30.04 2011r. do dnia 6 stycznia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 69 pozycja: 1061
Hasła:apteki,godzina otwierania i zamykania placówek handlowych

UCHWAŁA NR V/32/11 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 30.04 2011r. do dnia 6 stycznia 2012r. Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 oraz art.12 pkt 11 ustawy dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza Góry, Burmistrza Wąsosza, Wójta Niechlowa ,Wójta Jemielna i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Rada Powiatu w Górze uchwala co następuje: § 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie górowskim na okres od dnia 30.04.2011r. do dnia 6.01.2012r.:

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 8-20 8-22 Godziny otwarcia w soboty 8-15 8-22 Godziny otwarcia w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy Nieczynne 8-22

Nazwa apteki Adres Apteka ?Zdrowie? Góra, Plac B. Chrobrego 9 Tel.65 5432429 Apteka?Lawendowa? Góra, Pl.B.Chrobrego 21 Tel.65 5433684 Apteka ?Vita? Góra,ul.Głogowska 1a Tel.65 5433833 Apteka ?Rodzinna? Góra, Oś. K. Wielkiego 15A Tel.65 5442238 Apteka ?Aspirynka? Góra,ul.Armii Krajowej 21 Tel.65 5433610 Apteka ?Eliksir? Góra, ul. Targowa 1 Tel. 65 5296274 Apteka ?Pod Eskulapem? Wąsosz Plac Wolności 22 Tel.65 5437970 Apteka ?Pod Eskulapem? Wąsosz ul. Rawicka 1b Tel.65 5437038 Apteka ?Przy Przychodni? Wąsosz, ul. Zacisze 10A Tel.65 5442823 Punkt Apteczny Niechlów, ul.Szkolna 2 Tel.065 5435630

8-20

8-14

Nieczynne

8-18

9-13

Nieczynne

8-1930 8-20

8-14 8-15

Nieczynne Nieczynne

8-18

8-13

Nieczynne

8-18 8-18

8-13 Nieczynne

Nieczynne Nieczynne

9-17

Nieczynne

Nieczynne

§ 2. 1) Ustala się następujący grafik kolejności dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra:

TERMIN DYŻURU 30.04.2011-06.05.2011 07.05.2011-13.05.2011 14.05.2011-20.05.2011 21.05.2011-27.05.2011 28.05.2011-03.06.2011 04.06.2011-10.06.2011 APTEKA RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR

Id: WWACA-LGJKO-QZBWP-ZYNME-VGJJC. Podpisany

Strona 1

11.06.2011-17.06.2011 18.06.2011-24.06.2011 25.06.2011-01.07.2011 02.07.2011-08.07.2011 09.07.2011-15.07.2011 16.07.2011-22.07.2011 23.07.2011-29.07.2011 30.07.2011-05.08.2011 06.08.2011-12.08.2011 13.08.2011-19.08.2011 20.08.2011-26.08.2011 27.08.2011-02.09.2011 03.09.2011-09.09.2011 10.09.2011-16.09.2011 17.09.2011-23.09.2011 24.09.2011- 30.09.2011 01.10.2011-07.10.2011 08.10.2011-14.10.2011 15.10.2011-21.10.2011 22.10.2011-28.10.2011 29.10.2011-04.11.2011 05.11.2011-11.11.2011 12.11.2011-18.11.2011 19.11.2011-25.11.2011 26.11.2011-02.12.2011 03.12.2011-09.12.2011 10.12.2011-16.12.2011 17.12.2011-23.12.2011 24.12.2011-30.12.2011 31.12.2011-06.01.2012

RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR RODZINNA VITA ZDROWIE Dyżur w dniu 1.11.2011r. pełni Apteka ELIKSIR LAWENDOWA ASPIRYNKA ELIKSIR RODZINNA VITA ZDROWIE LAWENDOWA ASPIRYNKA Dyżur w dniach 24-26.12.2011r. pełni Apteka RODZINNA ELIKSIR Dyżur w dniu 31.12.2011-1.01.2012 pełni Apteka RODZINNA

2) Ustala się następujący grafik dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsoszu:

TERMIN DYŻURU 30.04.2011-06.05.2011 07.05.2011-13.05.2011 14.05.2011-20.05.2011 21.05.2011-27.05.2011 28.05.2011-03.06.2011 04.06.2011-10.06.2011 11.06.2011-17.06.2011 18.06.2011-24.06.2011 25.06.2011-01.07.2011 02.07.2011-08.07.2011 09.07.2011-15.07.2011 16.07.2011-22.07.2011 23.07.2011-29.07.2011 30.07.2011-05.08.2011 06.08.2011-12.08.2011 APTEKA POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI

Id: WWACA-LGJKO-QZBWP-ZYNME-VGJJC. Podpisany

Strona 2

13.08.2011-19.08.2011 20.08.2011-26.08.2011 27.08.2011-02.09.2011 03.09.2011-09.09.2011 10.09.2011-16.09.2011 17.09.2011-23.09.2011 24.09.2011- 30.09.2011 01.10.2011-07.10.2011 08.10.2011-14.10.2011 15.10.2011-21.10.2011 22.10.2011-28.10.2011 29.10.2011-04.11.2011 05.11.2011-11.11.2011 12.11.2011-18.11.2011 19.11.2011-25.11.2011 26.11.2011-02.12.2011 03.12.2011-09.12.2011 10.12.2011-16.12.2011 17.12.2011-23.12.2011 24.12.2011-30.12.2011 31.12.2011-06.01.2012

POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI POD ESKULAPEM (Pl. Wolności 22) POD ESKULAPEM (Rawicka 1b) PRZY PRZYCHODNI

§ 3. 1) Dyżur nocny trwa od godz. 20 00 do godz. 8 00 dnia następnego i odbywa się pod telefonem. 2) Dopuszcza się możliwość prowadzenia dyżuru nocnego stacjonarnego przez daną aptekę wg. jej uznania. 3) Aktualna informacja o pełnionych dyżurach przez apteki w porze nocnej i w święta oraz forma tego dyżuru musi być podana do publicznej wiadomości na 1 miesiąc naprzód poprzez umieszczenie jej na drzwiach wejściowych wszystkich aptek. 4) Informacja o godzinach pracy aptek oraz aktualny harmonogram dyżurów będą umieszczone na stronie internetowej www.powiatgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Józefiak

Id: WWACA-LGJKO-QZBWP-ZYNME-VGJJC. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.155.3789

  uchwała nr XXXV/202/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1095

  uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Długość okresu rozliczeniowego

  Jaki maksymalny okres rozliczeniowy może przyjąć pracodawca przy następujących dobowych normach czasu pracy: 8 godzin i 45 minut - od poniedziałku do czwartku i 5 godzin (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy w delegacji

  Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 9.00 -17.00. Odbył w ciągu dnia delegację służbową godzinach 6.00 - 15.00. Wyjechał o 6.00, na miejsce (...)

 • Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

  Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe (...)

 • Praca na wolnym powietrzu

  Jestem cywilnym pracownikiem Jednostki Wojskowej zatrudnionym na etacie wartownika. Moja praca polega na ochronie obiektów Jednostki. Pracuję w systemie dwunastogodzinnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 86 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda

 • zarządzenie nr 85 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec, w okręgu wyborczym nr 7.

 • zestawienie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce

 • ogłoszenie nr I/2011 WÓJTA GMINY JEMIELNO z dnia 14 marca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych za 2010 rok

 • informacja Starosty Strzelińskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie modernizacji operatu opisowo ? kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanej dla fragmentu obrębu Ośno w gminie Wiązów powiat strzeliński (teren ograniczony działkami: 204, 207, 224, 199, 197/2, 196/6, 196/4, 196/3, 197/2, 204).


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.