Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1195

Tytuł:

uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/29/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-22
Organ wydający:Rada Miejska w Sompolnie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 69 pozycja: 1195
Hasła:pirotechniczne materiały

UCHWAŁA NR III/19/10 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/29/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003r. § 1. Uchyla się uchwałe Nr IV/29/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie obrotu materiałami pirotechnicznymi oraz ich używania. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Nowakowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2091

  uchwała nr V/40/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Sompolno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1012

  uchwała nr III/17/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/354/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2090

  uchwała nr V/39/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sompolno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2092

  uchwała nr V/44/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i gminy Sompolno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.5.116

  zarządzenie nr 799 /10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sompolnie

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

  Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1194

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1193

  uchwała nr XXXVII/255/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 listopada 2010r. uchylenia uchwały nr XIX/124/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 27.11.2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skulsk do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1192

  ogłoszenie nr 1/2011 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 16 lutego 2011r. zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Przygodzice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1191

  porozumienie Burmistrza Miasta Koźmin Wielkopolski; Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1190

  uchwała nr II/33/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leszczyńskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.