Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1250

Tytuł:

uchwała nr VII/45/11 Rady Miasta Dynów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów oraz dalszego z nimi postępowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-17
Organ wydający:Rada Miasta Dynów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 69 pozycja: 1250
Hasła:Zwierzęta bezdomne
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 86/XII/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ciepłowody Nr 64/XI/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania na terenie Gminy Ciepłowody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4630

  uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 22 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kowala oraz dalszego postępowania z nimi.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/37/09 Rady Gminy Otyń z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/16/09 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych i wałędających się zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4893

  uchwała nr VIII/28/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.2004

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zaklików oraz dalszego postępowania z nimi.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1249

  uchwała nr VIII/32/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1248

  uchwała nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1247

  porozumienie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 stycznia 2011r. zawarte w dniu 20 stycznia 2011 r. w Miejscu Piastowym pomiędzy Gminą Miejsce Piastowe, Gminą Iwonicz-Zdrój oraz Gminą Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1246

  uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie gminy wzorów formularzy dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dla ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1245

  uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/183/04 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2004r.dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.