Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1264

Tytuł:

uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-06-10
Organ wydający:Rada Gminy Kobylanka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 70 pozycja: 1264
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR VIII/50/11 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004, Nr 256, poz 2572; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.1705, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) ? uchwala się co następuje: § 1. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka. § 3. Tracą moc Uchwały Nr VII/38/99 Rady Gminy w Kobylance z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Kobylance, Uchwała Nr VII/39/99 Rady Gminy w Kobylance z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Reptowie oraz Nr VII/40/99 Rady Gminy w Kobylance z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie. § 4. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk

Id: LMDDA-HJUJY-YYSYN-WQPXI-IUCMO. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VIII/50/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 5 maja 2011 r. GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOBYLANKA

Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa w Kobylance Szkoła Podstawowa w Kunowie

miejscowości w granicy obwodu Kobylanka, Rekowo, Bielkowo, Jęczydół Kunowo, Morzyczyn, Zieleniewo, Zagość, Miediwcko

Szkoła Podstawowa w Reptowie przy Zespole Szkół Reptowo, Niedźwiedź, Motaniec, Cisewo, Kałęga, Wielichówko, Nowa Publicznych w Reptowie Kobylanka, Morawsko, Gajęcki Ług.

Id: LMDDA-HJUJY-YYSYN-WQPXI-IUCMO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.204.5978

  uchwała nr XXX/187/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka

 • DZ. URZ. 2012.4170

  uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1959

  uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.576

  uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tyczyn oraz określenia granic ich obwodów

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1263

  uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w obiektach kultury na terenie gminy Bierzwnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1262

  uchwała Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, w tym z urzędu, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Choszczeńskiemu i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1261

  uchwała Nr IV/33/2011 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1260

  uchwała Nr IV/32/2011 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?Moje Boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1259

  uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w gminie Złocieniec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.