Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2260

Tytuł:

uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Wyszkowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-06
Organ wydający:Rada Miejska w Wyszkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 2260
Hasła:ulice
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1864

  uchwała nr XXII/206/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Zawierciu

 • DZ. URZ. 2010.314.2111

  uchwała nr XLVIII-386-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Andrychowie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.32

  uchwała nr LIV/344/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w mieście Gołdap przy Placu Zwycięstwa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5943

  uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

 • DZ. URZ. 2010.108.2076

  uchwała nr LII/2/2010 Rada Miasta Puck z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2259

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2258

  uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii uzupełniającej na trasie Zielonka Bankowa, Zielonka, Marki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2257

  uchwała nr VI/47/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka, wykraczające poza realizację podstawy programowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2256

  uchwała nr 24/VI/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany terminu czasowego obniżenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnego do nich gruntu w budynku wielorodzinnym ul. Słoneczna 2 w Szczawinie Kościelnym oraz wykreślenia zapisów w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr 188/XL/2002 Rady GminySzczawin Kościelny z dnia 29.05.2002 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2255

  uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie sołectwa Kawęczyn


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.