Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2263

Tytuł:

uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-06
Organ wydający:Rada Miejska w Karczewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 2263
Hasła:podatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.655

  uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.497

  uchwała nr XLVII/280/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.48.1044

  uchwała nr LI/294/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2630

  uchwała nr 142/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.508

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Ograniczenia zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

  Jakie ograniczenia wprowadza prawo w odniesieniu do zmiany przebaczenia gruntu leśnego na cele rolne?

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2262

  uchwała nr 5.23.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2261

  uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2260

  uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Wyszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2259

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2258

  uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii uzupełniającej na trasie Zielonka Bankowa, Zielonka, Marki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.