Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1295

Tytuł:

uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Jasło

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-20
Organ wydający:Rada Miejska Jasła
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 72 pozycja: 1295
Hasła:Szkoły - obwody szkół
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1296

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.1793

  porozumienie międzygminne Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 maja 2011r. dotyczące realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawarte w dniu 18 maja 2011 roku pomiędzy Gminą Jasło a Miastem Jasło.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.49.1075

  porozumienie nr 2/BUD/2010 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 maja 2010r. w sprawie robót budowlanych związanych z remontem istniejącego chodnika przy drodze krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło w miejscowosci Jasło, ul. 17 Stycznia,

porady prawne online

Porady prawne

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

  Miasto x uchwaliło plan zagospodarowania przestrzennego, którego treść jest dla mnie niekorzystna, gdyż warunki dla budowy, którą planowałem są tak wygórowane, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1294

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 16 maja 2011r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu Rady Powiatu Jarosławskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1293

  rozporządzenie nr 6/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 17 maja 2011r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1292

  uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1291

  uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1290

  uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Radomyśl Wielki przez osoby prawne i fizyczne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.