Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1338

Tytuł:

uchwała Nr X/83/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2011 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-06-17
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 72 pozycja: 1338
Hasła:

UCHWAŁA NR X/83/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2011 roku. Na podstawie art.9 ust. 1 pkt 10b i art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2005r.Nr 239, poz.2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231,poz. 1704, z 2008 r. Nr 199,poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz.1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się następujące lokalizacje kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w sezonie kąpielowym w 2011 roku: 1) kąpielisko nr 1 ? nad jez. Trzesiecko przy ul. Mickiewicza ?plaża miejska?, lokalizację kąpieliska określa zał. nr 1 do uchwały, 2) kąpielisko nr 2 ? nad jez. Trzesiecko przy ul. Kilińskiego ?plaża wojskowa?, lokalizację kąpieliska określa zał. nr 2 do uchwały. 2. Sezon kąpielowy na terenie Miasta Szczecinek wyznacza się w okresie od 25.06.2011 do 31.08.2011r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. Zalacznik1.pdf zał. nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. Zalacznik2.pdf zał. nr 2

Id: WPKPR-WDIRP-FGSAP-TVNDA-KDDID. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1651

  uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3588

  uchwała nr 123/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4608

  uchwała nr 334/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1435

  uchwała Nr XIII/129/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2012 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/51/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Jawor na 2011 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Zamiana nieruchomości

  Gmina zamierza dokonać zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa. Czy konieczne jest podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1337

  uchwała Nr X/82/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Armii Krajowej - 1? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1336

  uchwała Nr X/81/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1335

  uchwała Nr X/80/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świątki I" w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1334

  uchwała Nr X/75/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1333

  uchwała Nr X/74/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Szczecinek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.