Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1358

Tytuł:

uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chociwel.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-06-21
Organ wydający:Rada Miejska w Chociwlu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 73 pozycja: 1358
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chociwel. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje: § 1. W Statucie Gminy Chociwel stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu nr IV/35/03 z dnia 26 lutego 2003r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego nr 28, poz.402) zmienia się treść § 64, z dotychczasowej na następującą: ?§ 64. Burmistrz uprawniony jest do nawiązania stosunku pracy z: 1) Zastępcą Burmistrza na podstawie zarządzenia o powołaniu na to stanowisko, 2) Skarbnikiem Gminy na podstawie uchwały Rady Miejskiej o powołaniu na to stanowisko, 3) pozostałymi pracownikami samorządowymi na podstawie umowy o pracę.? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Krzysztof Zych

Id: MPGKV-TNSXY-ZBYUX-LABLU-BHRFG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1790

  uchwała Nr XVI/127/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.678

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 5 kwietnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Chociwel w sprawie realizacji przez Gminę Chociwel zadania dotyczącego zakładania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1218

  uchwała nr XXIV/205/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia obwodów publicznych sześcioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chociwel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.327

  uchwała nr XX/174/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.566

  uchwała nr XXII/190/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie sprostowania numeru uchwały oraz zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Chociwel.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1357

  uchwała Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1356

  uchwała Nr VII/55/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1355

  uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1354

  uchwała Nr VII/43 /11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1353

  uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.