Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1342

Tytuł:

uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 24 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr XXVII/153/09 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-27
Organ wydający:Rada Gminy Iwierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1342
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.789

  uchwała nr XXVII/153/09 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.636

  uchwała nr XXVIII/222/09 Rady Gminy Czudec z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.286

  uchwała nr XXXV/265/2009 Rady Gminy Czudec z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1341

  uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.1

  uchwała nr XIX/92/09 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1341

  uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1340

  uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym kryteria, tryb zgłaszania i przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1339

  uchwała nr V/20/2011 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.1338

  uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.1337

  uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.