Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 78 pozycja: 1172
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwy ulic będących własnością osób fizycznych, w miejscowości Iwiny: - działki o numerach 139/2, 138/2 i 136/4 ? ul. Wrzosowa - działka nr 110/25 ? ul. Jaśminowa Położenie ulic przedstawiono na załącznikach graficznych w skali 1:2000, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Roman Kasprowicz

Załącznik do Uchwały Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf zał do uchwały - Wrzosowa , Jaśminowa

Id: VXVBU-JJBOL-TYINY-JFWXZ-JAOUB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/204/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętej Katarzynie

 • uchwała nr 29/VI/11 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 2 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 401/XLVII/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 • uchwała nr V/30/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej.

 • uchwała nr V/29/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 • uchwała nr V/44/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.