Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1352

Tytuł:

uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządca jest Gmina Tyczyn.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-30
Organ wydający:Rada Miejska w Tyczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 78 pozycja: 1352
Hasła:Transport lokalny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.2706

  uchwała nr XVIII/180/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządca jest Gmina Miasto Dębica.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.858

  uchwała nr X/140/2011 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3162

  uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Żyraków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2611

  uchwała nr IX/148/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Dębica.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w budynku zawierającym lokale komunalne

  Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa w nieruchomości, w której znajdują się lokale komunalne? Czy dawny zarządca może przechowywać dokumenty dotyczące budynku, czy (...)

 • Zameldowanie a opłaty komunalne

  Czy osoba musi/ma obowiązek dokonywać opłat za wodę, wywóz śmieci, czyli usługi komunalne w miejscu zameldowania stałego, gdzie przebywa czasami (rodzina)? W miejscu (...)

 • Korzystanie z mieszkania przez współwłaściciela

  Czy współwłaściciel (50% udziałów) kamienicy, w której zajmuje dwa mieszkania, musi płacić czynsz za drugie mieszkanie? W jednym mieszka on, a w drugim jego wnuk (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1351

  uchwała nr VI/75/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie budżetu Miasta Tarnobrzeg na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1350

  uchwała nr 59/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Narol i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1349

  uchwała nr VIII/113/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1348

  aneks Starosty Brzozowskiego z dnia 1 marca 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 27 listopada 2003 roku pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Gminą Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1347

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stubno przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.