Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1491

Tytuł:

informacja Nr OSZ-4110-7(9)/2011/283/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2011 r. o decyzji Nr WCC/697-ZTO-A/283/W/OSZ/2011/BK

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-11
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 79 pozycja: 1491
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

INFORMACJA NR OSZ-4110-7(9)/2011/283/BK PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 28 czerwca 2011 r. o decyzji Nr WCC/697-ZTO-A/283/W/OSZ/2011/BK W dniu 24 czewrca 2011 r. na wniosek Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności Koncesjonariusza, określony w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 28 listopada 1998 r. Nr PCC/697/283/U/1/98/AS zmienioną decyzjami z dnia 31 marca 2003 r. Nr PCC/697A/283/W/OSZ/2003/JC oraz z dnia 10 sierpnia 2007 r. Nr PCC/697-ZTO/283/W/OSZ/2007/BK udzielono Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 30 listopada 2025 r., określając jednocześnie w punkcie Nr 1 decyzji na stronie 2 ?Przedmiot i zakres działalności". Pismem z dnia 17 maja 2011 r., które wpłynęło w dniu 20 maja 2011 r., uzupełnionym następnie pismem z dnia 7 czerwca 2011 r. Koncesjonariusz wniósł o zmianę przedmiotu i zakresu działalności koncesjonowanej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła poprzez jej rozszerzenie o wodną sieć ciepłowniczą współpracującą ze źródłem przy ulicy Pilskiej 30. Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 28 listopada 1998 r. Nr PCC/697/283/U/1/98/AS w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki p.o. Dyrektora Północno Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie Anna Bródka

Id: ZEXVI-WCMOD-BNUFH-TBHDF-MOGAZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.2904

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  informacja nr DPE-4110-9(5)/2011/740/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr WCC/179-ZTO-K/740/W/3/2012/AWŚ.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.1150

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki którą stwierdzono wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa ?RAF- ENERGIA? Sp. z o o. z siedzibą w Jedliczu.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr WCC/145-ZTO-B/334/W/OSZ/2009/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 listopada 2009r. informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1490

  uchwała Nr VII/90/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1489

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1488

  uchwała Nr VII/55/11 Rady miejskiej w Łobzie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/03 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 15 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łobez.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1487

  uchwała Nr VII/53/11 Rady miejskiej w Łobzie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/120/08 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Łobez.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1486

  uchwała Nr VI/74/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Świdwin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.