Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1495

Tytuł:

sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-11
Organ wydający:Burmistrz Bornego Sulinowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 79 pozycja: 1495
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok

Id: TPRFA-TCPDY-CZCDQ-CLDLK-JUXAJ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik1.xls TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik2.xls DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE PARAGRAF 2030 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik3.xls DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PARAGRAF 2020 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik4.xls DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PARAGRAF 2310, 2320 Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik5.xls DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ PARAGRAF 2007, 2009 Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik6.xls DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE PARAGRAF 2010 Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik7.xls ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ PARAGRAF 2701

Id: TPRFA-TCPDY-CZCDQ-CLDLK-JUXAJ. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik8.xls DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik9.xls ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ PARAGRAF 6297, 6298 Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik10.xls TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2010 ROK Załącznik Nr 10a do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik10a.xls PRZYCHODY I ROZCHODY RÓWNOWAŻĄCE BUDŻET GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik11.xls TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W ROZDZIAŁACH W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE ZA 2010 ROK Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik12.xls TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2010 ROK Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik13.xls Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych za 2010 rok

Id: TPRFA-TCPDY-CZCDQ-CLDLK-JUXAJ. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik14.xls ROZLICZENIE WPŁYWÓW ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2010 ROKU Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik15.xls SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2010 ROK Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik16.xls ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ W 2010 ROKU Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik17.xls Tabelaryczne zestawienie należności za 2010 rok Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa Zalacznik18.xls Tabelaryczne zestawienie zobowiązań za 2010 rok

Id: TPRFA-TCPDY-CZCDQ-CLDLK-JUXAJ. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1942

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2008.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1012

  informacja nr 1/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze miasta i gminy Borne Sulinowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.1616

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.766

  zestawienie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 marca 2012 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Borne Sulinowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1654

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1494

  sprawozdanie Wójta Gminy Banie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1493

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 13 czerwca 2011 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Sianowie przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1492

  ogłoszenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w marcu, kwietniu i maju 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1491

  informacja Nr OSZ-4110-7(9)/2011/283/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2011 r. o decyzji Nr WCC/697-ZTO-A/283/W/OSZ/2011/BK

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1490

  uchwała Nr VII/90/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.