Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2503

Tytuł:

uchwała nr 76/VII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przytyku, ul. Szkolna 3 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-17
Organ wydający:Rada Powiatu w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 79 pozycja: 2503
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.367.2680

  uchwała nr 277/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3345

  uchwała nr XXXIII/802/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy, rozwiązania zespołu szkół oraz zmiany siedziby i włączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy do zespołu szkół

 • DZ. URZ. 2012.2289

  uchwała nr XIII/166/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Trzyciążu i likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w jego skład

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4912

  uchwała nr XVIII/144/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5822

  uchwała nr XIX/159/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.2502

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Glinojeck obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Glinojeck

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.2501

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Somianka obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Somianka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.2500

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowioeckim a Miastem i Gminą Drobin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.2499

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Kałuszyn obowiązku utrzymania grobów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Kałuszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.2498

  zarządzenie nr 0050.6.2011 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.