Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1379

Tytuł:

zarządzenie nr 134/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 maja 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca 2011 r w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-01
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 80 pozycja: 1379
Hasła:Wojsko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.603

  zarządzenie nr 47/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.952

  zarządzenie nr 74/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1002

  zarządzenie nr 83/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1024

  zarządzenie nr 89/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1266

  zarządzenie nr 122/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 maja 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca 2011 r w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymóg badań psychotechnicznych dla kierowców

  Pracownik ma być zatrudniony na stanowisku kierowcy. W ramach obowiązków ma jeździć samochodem osobowym (m.in. bus 9-osobowy), terenowym (typu NIVA) oraz ciągnikiem. (...)

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

  Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy (...)

 • Badania lekarskie kierowców

  Czy pracownik naszej firmy, który otrzymał do dyspozycji samochód służbowy powinien mieć przeprowadzone badania lekarskie dla kierowców? Czy jakieś przepisy nakładają (...)

 • Koszty wstępnego badania lekarskiego pracownika

  Przy przyjęciu do pracy należy wysłać pracownika za badania lekarskie. Kto płaci za takie badania, pracodawca czy pracownik?

 • Obowiązkowe badania lekarskie pracownika

  Ze względu na zły stan zdrowia otrzymałem od lekarza przemysłowego zgodę na pracę na okres 3 miesięcy. Wydaje mi się, że po tym okresie powinienem ponownie dostać (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1378

  porozumienie nr 413/12/2010 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Boguchwała zadań z zakresu wykonania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych celem realizacji projektu pn. ?Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ? 2013 Oś Priorytetowa 4 Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1377

  uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Radymno z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Radymno na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1376

  uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 6 maja 2011r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczyna ze środków budżetu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1375

  uchwała nr Nr IV/17/11 Rady Gminy Hyżne z dnia 7 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1374

  uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.