Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2563

Tytuł:

uchwała nr 120/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-18
Organ wydający:Rada Miasta Płocka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 80 pozycja: 2563
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2502

  uchwała nr 317/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.4492

  uchwała nr 52/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.2982

  porozumienie nr 13/WEK/P/39/2011/1/ES/NR/ED/2011 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.

 • DZ. URZ. 2011.108.2211

  uchwała nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zmienionej Uchwałą Nr III/38/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.3691

  porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2011 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2562

  uchwała nr VIII/30/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2561

  uchwała nr Nr 37/V/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2560

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2559

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Porannej Rosy w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2558

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.