Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-15
Organ wydający:Rada Miejska w Leśnej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 81 pozycja: 1224
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA NR VII/40/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej. Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 6, art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami/ Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. § 3. Traci moc uchwała nr XXVII/124/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Walter Straszak

Załącznik do Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Statut MGOPS w Leśnej

Id: QWPGZ-OXUOA-HEFGW-JDQSB-JXLJK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.2962

  uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3313

  uchwała nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.2963

  uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna.

 • uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśna.

 • uchwała nr V/51/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Statut Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIV/336/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie reorganizacji Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku

 • uchwała nr VIII.47.2011 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.