Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1380

Tytuł:

uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-02
Organ wydający:Rada Miejska w Dukli
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 81 pozycja: 1380
Hasła:Dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1381

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr VI/34/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzywda na lata 2010-2011".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/233/10 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Puchaczów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.74.2331

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych miasta Marki ze środków budżetu miasta Marki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI / 121 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym ?Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2010- 2032?

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1379

  zarządzenie nr 134/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 maja 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca 2011 r w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1378

  porozumienie nr 413/12/2010 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Boguchwała zadań z zakresu wykonania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych celem realizacji projektu pn. ?Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ? 2013 Oś Priorytetowa 4 Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1377

  uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Radymno z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Radymno na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1376

  uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 6 maja 2011r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczyna ze środków budżetu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1375

  uchwała nr Nr IV/17/11 Rady Gminy Hyżne z dnia 7 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.