Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1384

Tytuł:

uchwała nr 36/VI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005 r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-02
Organ wydający:Rada Miejska w Pruchniku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 81 pozycja: 1384
Hasła:Zabytki - dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1369

  uchwała nr 198/XXX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruchnik dotyczących nadania miejscowości Pruchnik statusu miasta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1368

  uchwała nr 181/XXVII/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009r. w sprawie budżetu Gminy Pruchnik na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2549

  uchwała nr 280/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.116.2210

  uchwała nr 276/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 173/XXII/97 Rady Gminy Pruchnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.116.2211

  uchwała nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1383

  uchwała nr VII/77/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXVI/301/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/428/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 13 kwietnia 2006 roku, Uchwałą Nr XII/91/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr XXVIII/240/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 sierpnia 2008 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/332/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1382

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1381

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr VI/34/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1380

  uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1379

  zarządzenie nr 134/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 maja 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca 2011 r w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.