Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1390

Tytuł:

uchwała nr I/39/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin ,, Podkarpacka Komunikacja Samochodowa''

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-02
Organ wydający:Zgromadzenie Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 81 pozycja: 1390
Hasła:Statuty - związków komunalnych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.398

  uchwała nr I/11/2009 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin ?Podkarpacka Komunikacja Samochodowa?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.2575

  sprawozdanie Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 28 czerwca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2118

  uchwała nr II/61/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/60/2011 Zgromadzenia Związku Gmin,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa'' z dnia 27 lipca 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.190

  statut związku gmin nr . "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 17 lutego 2009r. .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1599

  uchwała nr I/9/09 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych liniach podmiejskich obsługujących tereny gmin związkowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1389

  uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKOŁYSZYN NA 2011 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1387

  uchwała nr VIII/29/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wymiaru zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1386

  uchwała nr VIII/58/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1385

  uchwała nr XI/241/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.