Logowanie

Tytuł:

ogłoszenie nr 1 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-15
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 82 pozycja: 1269
Hasła:niepełnosprawni

OGŁOSZENIE NR 1 STAROSTY ZGORZELECKIEGO z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560 z późn. zm.) Starosta Zgorzelecki ogłasza, co następuje: Do dnia 18 maja 2011 r. należy zgłaszać kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Kandydaci mogą wywodzić się spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński

Id: LBKEE-BJKAI-CTIAU-PLWNN-QLQUI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  ogłoszenie Starosty Powiatu Brzeskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. 2012.866

  ogłoszenie Starosty Chojnickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.10

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Następca prawny Prezydium PRN

  Kto jest następcą prawnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.165.2011.DC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011 r. Nr VI/26/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr VII/19/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla terenów: obręb Kliczków dz. nr 68/2, obręb Osiecznica dz. nr 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 125, 126, 127, 153/1,198/1, 206/2, 206/3, 213/5, 213/7, 213/8, 32/12, 32/16 i 642 oraz oddziały leśne 376, 377, 405, 406, 431, 432, obręb Tomisław dz. nr 242/1, 334, 711, obręb Osieczów dz. nr 273, obręb Przejęsław dz. nr 35/3, 84, 179, 67/350, 292/337, 292/338, 247/1 obręb Ławszowa dz. nr 60, 114, obręb Parowa dz. nr 598/1, 733.

 • uchwała nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzice

 • uchwała nr V/56/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.