Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1395

Tytuł:

uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA JASŁA "WARZYCE - II Nr 42"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-03
Organ wydający:Rada Miejska Jasła
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 82 pozycja: 1395
Hasła:Planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.653

  uchwała nr LXII/520/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru ?WARZYCE I Nr 38?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2102

  uchwała nr LXXV/604/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia - Nr 61

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1610

  uchwała nr LXX/563/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 5 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia - Nr 59

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.585

  uchwała nr LXII/517/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia - Nr 53

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.586

  uchwała nr LXII/518/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia - Nr 54

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1394

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011r. w sprawie określenia metod i norm postępowania przy załatwianiu spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dukla lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1393

  informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 maja 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo ? kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego nr 210 Rzeszów ? Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1392

  decyzja nr OKA-4210-20(7)/2011/9257/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fenice Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1391

  ogłoszenie Starosty Przemyskiego z dnia 30 maja 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Przemyskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1390

  uchwała nr I/39/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin ,, Podkarpacka Komunikacja Samochodowa''

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.