Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1401

Tytuł:

uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielkie Oczy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-03
Organ wydający:Rada Gminy Wielkie Oczy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 82 pozycja: 1401
Hasła:Nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.432.3101

  uchwała nr 23/185/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3072

  uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cegłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.77.76

  uchwała nr 116/XX/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wysokie Mazowieckie oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1600

  uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.2652

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1400

  uchwała nr III/15/11 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Ostrów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1399

  uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1398

  uchwała nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1397

  uchwała nr 120/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1396

  uchwała nr 90/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.