Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1405

Tytuł:

uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-03
Organ wydający:Rada Gminy Zaklików
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 82 pozycja: 1405
Hasła:Podatki - pobór podatków w drodze inkasa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1670

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.15.13

  uchwała nr XX/131/08 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.282

  uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1797

  uchwała nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1740

  uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1404

  uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/157/2009 z dnia 06.02.2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1403

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Zaklików z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1402

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Zaklików z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Zaklików.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1401

  uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielkie Oczy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1400

  uchwała nr III/15/11 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Ostrów na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.