Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1465

Tytuł:

uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-13
Organ wydający:Rada Gminy Sanok
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1465
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1851

  sprawozdanie Burmistrza Recza z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu za 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Burmistrza Koluszek roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.272.4330

  sprawozdanie Wójta Gminy Kamieniec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.168.313

  sprawozdanie nr 32/11 Wójta Gminy Gilowice z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1464

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu gminy Lubenia na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1463

  uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Grodzisko Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1462

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gać

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1461

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1460

  uchwała nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.