Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2849

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-27
Organ wydający:Prezydent Miasta Otwocka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 88 pozycja: 2849
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.2981

  porozumienie Burmistrza Karczewa z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.237.2743

  uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.3720

  porozumienie międzygminne nr 2/2011 Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.3719

  porozumienie międzygminne nr 1/2011 Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 17 października 2011r. w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. 2010.388.2715

  uchwała nr XLVII/350/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

  Jestem właścicielem działki w gminie, w której zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. W okolicy istnieje już (...)

 • Odłączenie wody

  Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2848

  zarządzenie nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia za 2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2847

  zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2846

  uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. zmiany uchwały Nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010 r w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2845

  uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla obszaru o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zlokalizowanego w miejscowości Podzagajnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2844

  uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.