Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2850

Tytuł:

porozumienie nr 12/WZS/P/33/2011 Powiatu Kutnowskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu kutnowskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy ? Miasto Płock.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-27
Organ wydający:Powiat Kutnowski i Gmina-Miasto Płock
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 88 pozycja: 2850
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.2654

  porozumienie nr 13/WZS/P/34/2011 Powiatu Gostynińskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy ? Miasto Płock.

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 12/WZS/P/33/2011 Prezydenta Miasta Płocka; Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu kutnowskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy ? Miasto Płock

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.185.4941

  porozumienie nr 15/WZS/P/76/10 Powiatu Gostynińskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.557

  porozumienie nr 26/WZS/P/146/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Gminą - Miastem Płock, a Powiatem Kutnowskim w sprawie realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku.

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 13/WZS/P/65/2009 Prezydenta Miasta Płocka; Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2849

  porozumienie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2848

  zarządzenie nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia za 2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2847

  zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2846

  uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. zmiany uchwały Nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010 r w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2845

  uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla obszaru o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zlokalizowanego w miejscowości Podzagajnik


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.