Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2851

Tytuł:

aneks nr 5 Gminy Karczew do Porozumienia Międzygminnego z dnia 24 października 2007r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-27
Organ wydający:Gmina Karczew
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 88 pozycja: 2851
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.563

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Karczew z dnia 1 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Karczew do porozumienia międzygminnego z dnia 24 października 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.115.2411

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta Karczew z dnia 23 grudnia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 24 października 2007r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Karczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1679

  aneks nr 3 Burmistrza Miasta Karczew z dnia 30 stycznia 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 24 października 2007 r. zawartego przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz gminę Karczew w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1552

  aneks nr 14 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004r. zawarty w dniu 4 stycznia 2011 r. w Warszawie pomiędzy:

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2586

  aneks nr 6 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana wynagrodzenia na chorobowym

  Zatrudniam pracownicę, która obecnie jest na długotrwałym L-4 do 17.12.2007r. (ciąża) z wynagrodzeniem minimalnym. Pracownica ma wypłacany zasiłek chorobowy z ZUS, (...)

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę

  Zatrudniam pracowników z minimalnym wynagrodzeniem. Od nowego roku minimalne wynagrodzenie ma się zmienić. Pracownicy mają w teczce akt osobowych już jeden aneks do umowy (...)

 • Aneks do umowy przedwstępnej w formie notarialnej

  Zawarłem umowę przedwstępną sprzedaż mieszkania w formie aktu notarialnego. Obecnie wraz z kupującym chciałbym dokonać modyfikacji tej umowy. Czy aneks do umowy przedwstępnej (...)

 • Aneks do umowy spółki

  W istniejącej od 2 lat spółce cywilnej jako wkład do spółki wspólnicy wnoszą teraz prawo własności swoich samochodów prywatnych. Sporządzono aneks do umowy spółki (...)

 • Aneks zmieniający okres obowiązywania umowy

  W 1991 r. zawarta została umowa najmu lokalu użytkowego z gminą. W 1994 r. został podpisany aneks do umowy z 1991 r., zmieniający jej paragraf (dokładnie - odwołujący (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2850

  porozumienie nr 12/WZS/P/33/2011 Powiatu Kutnowskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu kutnowskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy ? Miasto Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2849

  porozumienie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2848

  zarządzenie nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia za 2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2847

  zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2846

  uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. zmiany uchwały Nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010 r w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.