Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2855

Tytuł:

uchwała nr 63/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ?Krańcowa? w Ostrołęce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-28
Organ wydający:Rada Miasta Ostrołęki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 89 pozycja: 2855
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3391

  uchwała nr 73/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ?Elektrownia I? w Ostrołęce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6143

  uchwała nr 153/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ?Elektrownia II? w Ostrołęce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6144

  uchwała nr 154/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ?Turskiego - bocznica? w Ostrołęce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4563

  uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Traugutta

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2854

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2853

  uchwała nr 36/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne odnośnie do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2852

  uchwała nr 851/44/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2851

  aneks nr 5 Gminy Karczew do Porozumienia Międzygminnego z dnia 24 października 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2850

  porozumienie nr 12/WZS/P/33/2011 Powiatu Kutnowskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu kutnowskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy ? Miasto Płock.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.