Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2870

Tytuł:

uchwała nr 90/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-28
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 89 pozycja: 2870
Hasła:podatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2160

  uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stoczek .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.2241

  uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stoczek na lata 2011-2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4946

  uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stoczek .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.74

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali stanowiących własność Gminy Stoczek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2158

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2869

  zarządzenie nr 39/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2868

  uchwała nr 51/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2867

  uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2866

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2865

  uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.