Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2909

Tytuł:

uchwała nr 108/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2011-2023

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-30
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 90 pozycja: 2909
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162

  uchwała nr XII /73/ 2011 Rady Gminy Chynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2023

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.660

  uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.745

  uchwała nr XV/63/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2012 - 2023

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.484

  uchwała nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8297

  zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

porady prawne online

Porady prawne

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat

  Czy osobę będącą pod wpływem alkoholu, która popełniła wykroczenie np: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym lub zaśmiecanie miejsca publicznego, można (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Zawieszenie podziału nieruchomości

  Czy gmina ma prawo odmówić wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, jeżeli we wrześniu 2003 r. wydała postanowienie o zgodności proponowanego podziału (...)

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2908

  uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie aktu założycielskiego Gimnazjum w Łajskach przy ul. Kościelnej 63

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2907

  uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieliszew na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2906

  uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Wieliszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2905

  uchwała nr 98/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2904

  uchwała nr 81/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Ostrołęce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.