Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1505

Tytuł:

uchwała nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brzozów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-17
Organ wydający:Rady Miejskiej w Brzozowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 91 pozycja: 1505
Hasła:opłaty - za świadczenia w przedszkolach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.724

  uchwała nr XXIX/194/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzozów za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Braniewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.86.2765

  uchwała nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.1810

  uchwała nr XXXIV/217/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.1931

  uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ulanów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Opłata egzekucyjna stosunkowa

  Art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji mówi ".... opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków......... oraz wartości (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1504

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1503

  uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1502

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia terminu płatności podatku dla inkasentów ? w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1501

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1500

  uchwała nr IX/135/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.