Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.9.268

Tytuł:

uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko, przedłużeniu istniejącej ulicy Jęczmiennej w Mściszewie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-19
Organ wydający:Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 9 pozycja: 268
Hasła:

UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko, przedłużeniu istniejącej ulicy Jęczmiennej w Mściszewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje : § 1. 1. Nadaje się nazwy nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko. 2. Nazwy określone są w załączniku nr 1 do uchwały. 3. Dokładne ich położenie uwidocznione jest na mapach stanowiących załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały. § 2. Przedłuża się istniejącą ulicę Jęczmienną o teren oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 48/85 w Mściszewie, co jest uwidocznione na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Wykaz nazw nowo powstałych ulic Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Lokalizacja ul. Za mostem Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik3.pdf Lokalizacja ul. Owsianej Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik4.pdf Lokalizacja ul. Żurawiej Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik5.pdf Lokalizacja ul. Pod Lasem Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010 r. Zalacznik6.pdf Lokalizacja ul. Leśnej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.920

  uchwała nr XVIII/301/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1651

  uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania statutów sołectw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2227

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011r. uchylenia uchwały nr XXI/219/2004 dotyczącej obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Murowana Goślina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.883

  porozumienie Burmistrza Miasta Murowana Goślina ; Burmistrza Obornik z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej łączącej Oborniki z Uchorowem, gm. Murowana Goślina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1538

  uchwała nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Ulica i numer domu a droga konieczna

  Sąsiad wybudował dom, wszystkie uzgodnienia projektu i adres przyszłego budynku w projekcie był przypisany do ulicy X, do której to ulicy sąsiad miał służebność (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.267

  uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Kuślin z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/180/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.266

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Kuślin z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/237/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.265

  uchwała nr 11/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.264

  uchwała nr 10/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.263

  uchwała nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.