Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2992

Tytuł:

uchwała nr VI/54/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-06-03
Organ wydający:Rada Powiatu Kozienickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 93 pozycja: 2992
Hasła:statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1305

  uchwała nr XXXVI/221/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1194

  uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.4668

  uchwała nr IX/77/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6021

  uchwała nr XLV/251/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.3295

  uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2991

  uchwała nr VI/50/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2990

  uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone prez Powiat Legionowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2989

  uchwała nr 801/41/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2988

  zarządzenie nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.2987

  obwieszczenie nr 10/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowe Miasto przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.