Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2993

Tytuł:

uchwała nr X/56/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposoby jej rozliczania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-06-03
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Łosice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 93 pozycja: 2993
Hasła:dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3773

  uchwała nr XV/107/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2624

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mieleckiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.3782

  uchwała nr IX/63/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposoby jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.1322

  uchwała nr VIII/108/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.1871

  uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2992

  uchwała nr VI/54/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2991

  uchwała nr VI/50/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2990

  uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone prez Powiat Legionowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2989

  uchwała nr 801/41/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2988

  zarządzenie nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.