Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1569

Tytuł:

uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Gminy Pawłosiów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 94 pozycja: 1569
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1088

  uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagoga i logopedy oraz stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1568

  uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1567

  uchwała nr VI/37/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1566

  uchwała nr 117/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1565

  uchwała nr 78/VIII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, w przypadku zbierania i odbierania w sposób selektywny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1564

  uchwała nr 77/VIII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.