Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1595

Tytuł:

ogłoszenie nr 1/2011 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Wójt Gminy Gołuchów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 94 pozycja: 1595
Hasła:czynsze

OGŁOSZENIE NR 1/2011 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Zgodnie z art. 4 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz.1873), ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Gołuchów ? które, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wójt Marek Zdunek

Załącznik do Ogłoszenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Gołuchów

Id: YQMYI-NXBSI-OCCLZ-SWVCU-LPDFN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Prezydenta Miasta Świdnica dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Świdnicy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.10

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009r. położonych na obszarze Miasta Kolno

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1594

  uchwała nr Nr V/24/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1593

  uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: budżetu na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1592

  uchwała nr VI / 26 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1591

  uchwała nr VI / 24 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. zmiany Uchwały Nr XIV/63/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 09 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1590

  uchwała nr VI / 23 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Sośnie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.