Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1035
Hasła:statuty gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 1035

UCHWAŁA NR XV/91/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje § 1. Wymieniony w § 4 Statutu Miasta Boguszowa-Gorc Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce stanowiący załącznik nr 4 do Statutu Miasta otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: Jolanta Woźniak

Załącznik do uchwały nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 lutego 2012 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Marcina Kasprzaka 7 2) Ośrodek Sportu i Rekreacji, 58-371 Boguszów-Gorce, ul. Olimpijska 1 3) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 58-370 Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 1 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny, 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Szkolna 4 5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, 58-372 Boguszów-Gorce, ul. Mikołaja Kopernika 7 6) Gimnazjum nr 1, 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Ludwika Waryńskiego 10 7) Zespół Szkół Samorządowych, 58-371 Boguszów-Gorce, ul. Stanisława Staszica 5 8) Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego ? Centrum Kultury, 58-370 Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 4.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/262/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/258/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/60/03 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 28 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/187/08 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Boguszowa-Gorc do ustanawiania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/238/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/222/06 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice.

 • uchwała nr XVI/184/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 • uchwała nr XVI/183/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.

 • uchwała nr XVI/182/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 "Krasnal" w Polkowicach.

 • uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.