Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/178/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1038
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 1038

UCHWAŁA NR XVI/178/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Kobierzyce postanawia: § 1. 1. Nadać nazwę ulicy ? Inwestycyjna ? we wsi Kobierzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/11 oraz część działki nr 162/5. 2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1038 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/196/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/237/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Magnice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/229/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/196/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/237/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/441/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pełczyce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/104/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/177/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice

 • uchwała nr XVI/172/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz warunki odpłatności za świadczenia pomocy w formie posiłku przyznane w zakresie zadań własnych gminy w ramach pomocy w formie dożywiania realizowanej jako program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na obszarze Gminy Kobierzyce.

 • uchwała nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc

 • uchwała nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice.

 • uchwała nr XVI/184/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.