Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1041

Tytuł:

uchwała nr 291/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Miasta Jarosławia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1041
Hasła:Konsultacje społeczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1041

UCHWAŁA NR 291/XXIX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław Na podstawie art. 4b ust. 1, art. 5a i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 1. Wyraża się wolę zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Jarosław przez włączenie części obszaru wsi Szówsko z terytorium sąsiedniej gminy Wiązownica do Gminy Miejskiej Jarosław.?; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław w sprawie zmiany granic przez włączenie do Gminy Miejskiej Jarosław części obszaru wsi Szówsko z gminy Wiązownica, określonego na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.?. § 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia mgr Jarosław Pagacz

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1041

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 291/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Ankieta konsultacyjna w sprawie włączenia do Gminy Miejskiej Jarosław części obszaru wsi Szówsko z gminy Wiązownica Treść pytania: Czy jesteś za zmianą granic Gminy Miejskiej Jarosław polegającą na włączeniu do Gminy Miejskiej Jarosław części obszaru wsi Szówsko z gminy Wiązownica?

Gmina Wiązownica

Wieś Szówsko

Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X

Imię i nazwisko

Data

PESEL Podpis Adres
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1042

  uchwała nr 292/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 239/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1040

  uchwała nr 290/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1037

  uchwała nr 239/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1036

  uchwała nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1035

  uchwała nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1040

  uchwała nr 290/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1039

  uchwała nr 263/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Zespołu Staromiejskiego" w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1038

  uchwała nr 262/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/09 obszaru ?Zespołu Klasztornego OO. Dominikanów? w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1037

  uchwała nr 239/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1036

  uchwała nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.