Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1064

Tytuł:

uchwała nr XX/229/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Miejska w Kolbuszowej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1064
Hasła:Podatki - pobór podatków w drodze inkasa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 1064

UCHWAŁA NR XX/229/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 8, ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255 poz. 1635 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia: § 1. Uchylić Uchwałę Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej Marek Opaliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6453

  uchwała nr XXXV/316/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1195

  uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/29/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3697

  uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1402

  uchwała nr 199/XXX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1063

  uchwała nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1062

  uchwała nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1061

  uchwała nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012r. ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1060

  uchwała nr XV/108/2012 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1059

  uchwała nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.